EVEREST TEKNOLOJİ

KVKK Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.

KKVK ile Neler Değişti?

 • Birçok ağır yaptırım yürürlüğe girdi; 5.000 ila 1.000.000 TL arasında değişen idari para ve hapis cezaları
 • Veri temin etmek adına, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekliliği
 • Sistematik olarak veri işleyen kuruluşlar için “Veri Sorumlusu” belirleme zorunluluğu
 • Kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu düzenlemeden etkileniyor.
 • Veriler, kullanım amaçları doğrultusunda, kişilerin açık rızası olmadan işlenemiyor.
 • İşletmeler, veri kullanımıyla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda en geç 15 gün içerisinde KVK Kurumu’na bilgi vermek zorundadır.

İşletmenizin ne gibi kişisel verileri koruması gerekiyor?

 • KVKK sisteminin her firmada olması gerekmektedir. Genel olarak tüzel ve gerçek kişileri kapsayan bu kanuna tüm şirketler uymalıdır.
 • Çalışanların kişisel bilgileri (kimlik bilgileri, adres, doğum tarihi vb.)
 • Müşterilerin/ hastaların/ konaklayanların kişisel bilgileri (pazarlama veri tabanları, sağlık kayıtları, iletişim listeleri).
 • İş ortaklarının ve hizmet sağlayıcıların kamuya açık olmayan kişisel verileri.
 • Üçüncü şahıslara aktarılıp işlenen kişisel bilgiler (muhasebe kayıtları, kredi sicilleri, doğrudan pazarlama)

Safetica – KVKK ile uyumlu kişisel veri korunması

Safetica ile katı yasal yükümlülüklere kolayca uyum sağlayabilirsiniz. Şirketinizde neler olup bittiği hakkında doğru bir fikre sahip olabilir, çalışanların kişisel verileri ne şekilde kullandıklarını görebilir, kişisel verilerin yanlış kullanımını önleyebilir ve herhangi bir güvenlik tehdidi oluşması durumunda gerçek zamanlı bildirimler yoluyla bilgi sahibi olabilirsiniz.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree